10 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28169

DÜZELTME

             29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 6260 sayılı “2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu”nda Sermaye Piyasası Kurulu bütçesi ekinde yer almayan (E) cetveli; Cumhurbaşkanlığının 9/1/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-18/C-1-12 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kurul bütçesine eklenmek üzere aşağıda yayımlanmıştır.

SERMAYE PİYASASI KURULU (E) CETVELİ

             1 - Sermaye Piyasası Kurulu gelir fazlasını hizmet binası alımı veya yapımında kullanmaya yetkilidir.

             2 - Sermaye Piyasası Kurulu bütçesinin 42-03-00-02-04-01-01-00-3-05-06 tertibinde yer alan ödeneği uluslararası kuruluşların sermaye piyasaları ile ilgili projelerine katkı payı olarak kullanmaya Kurul Başkanı yetkilidir.

             3 - Sermaye Piyasası Kurulu bütçesinin 42-03-00-04-01-03-09-00-3-05-03 tertibinde yer alan ödeneğin 500.000 TL’ye kadar olan kısmını Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu bütçesine yardım amacıyla kullanmaya Kurul Başkanı yetkilidir.