10 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28169

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          9 Ocak 2012

    B.02.0.PPG.0.12-305-212

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Suudi Arabistan-Türkiye Ticaret ve Yatırım Köprüsü Programına katılmak üzere 9 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                               9 Ocak 2012

         B.01.0.KKB.01-06-5-17

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 9/1/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-212 sayılı yazınız.

             Suudi Arabistan-Türkiye Ticaret ve Yatırım Köprüsü Programına katılmak üzere, 9 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI