10 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28169

ATAMA KARARLARI

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/5

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu;

             - NATO ve Avrupa-Atlantik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Elçi Osman Rıza YAVUZALP’in,

             - Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığına, Sadık Babür GİRGİN’in,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

                                                                                   9/1/2012

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/6

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine;

             - Büyükelçi Selim KUNERALP’in

             - Büyükelçi Ateş ÖKTEM’in

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

                                                                                   9/1/2012

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/15

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu;

             - Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, Ergin SONER’in,

             - Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına, Hüsnü Murat ÜLKܒnün,

             - Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığına, Ethem Barkan ÖZ’ün,

             - Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına, Sadık ARSLAN’ın,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

                                                                                   9/1/2012

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/9

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ŞERİFOĞLU’nun atanması,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına İbrahim Hakkı GÜL’ün atanması,

             657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                                   9/1/2012

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı