6 Ocak 2012 Tarihli ve 28165 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

—  Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi Ek Kredisi ile İlgili Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Kredi ve Garanti Anlaşmaları

—  Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi Ek Kredisi ile İlgili Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Kredi ve Garanti Anlaşmaları

—  Pazara Hazırlık Teklifi İçin Hibe Anlaşması Pazara Hazırlık Ortaklığı (PMR) Çoklu Donör Fonu ile İlgili Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Yapılan Anlaşma

 

YÖNETMELİKLER

—  Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

—  Uçak Mürettebatı Belgelerinin Düzenlenmesine Ait Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Bursa Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İnönü Üniversitesi Niyazî-i Mısrî Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

—  İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2012/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 23. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri