6 Ocak 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28165

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : klim Deiiklii Koordinasyon Kurulu

GENELGE

2012/2

klim deiikliinin zararl etkilerini nlemek iin gerekli tedbirlerin alnmas, bu konuda lkemiz artlarna uygun politikalarn belirlenmesi, kamu ve zel sektr kurum ve kurulular arasnda ibirlii ve koordinasyonun salanmas amacyla 2010/18 sayl Genelge ile klim Deiiklii Koordinasyon Kurulu (Kurul) oluturulmutur.

Kurulun yapsnn; son dnemde kurulan yeni bakanlklar, bakanlk ad ve tekilat yaplarndaki deiikliklerle uyumlu hale getirilerek yeniden dzenlenmesi gerekli grlmtr.

Bu erevede Kurulun; evre ve ehircilik Bakannn Bakanlnda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Dileri, Ekonomi, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Gda, Tarm ve Hayvanclk, Kalknma, Maliye, Orman ve Su leri, Salk ve Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlklarnn Mstearlar, Hazine Mstear, Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Bakan ile Trk Sanayicileri ve adamlar Dernei (TSAD) Genel Sekreterinin katlmyla yeniden yaplandrlmas uygun grlmtr.

Kurul tarafndan alnan kararlar ilgili kurumlarca uygulanacak; Kurulun sekretarya hizmetleri ve koordinasyon ileri, evre ve ehircilik Bakanlnca yrtlecektir.

Bilgilerini ve gereini rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan