5 Ocak 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28164

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : En Az Gelimi lkelere Ynelik

Ekonomik ve Teknik birlii Paketi

GENELGE

2012/1

lkemizin ev sahipliini yapt Birlemi Milletler (BM) En Az Gelimi lkeler (EAG) IV. Konferans 9-13 Mays 2011 tarihlerinde stanbul'da dzenlenmitir. Bu Konferansta EAG'lere ynelik olarak lkemiz tarafndan hazrlanan Ekonomik ve Teknik birlii Paketi aklanmtr.

Paketin hayata geirilmesine ilikin almalar. Dileri Bakanlnn egdmnde, Pakette yer alan bakanlk, kurum ve kurulularn katk ve katlmlaryla srdrlecektir. Bu kapsamda hazrlanarak teklif edilen projelerin uygulanabilmesi iin kamu kurum ve kurulularnca gerekli kaynak tahsisi yaplacaktr.

Dnya siyasetinde nemi ve grnrl giderek artan lkemizin, Paketin hayata geirilmesi ile uluslararas alandaki etkinliinin artmas ve zellikle Afrika lkeleriyle ilikilerimizin byk bir ivme kazanmas ngrlmektedir. EAG'lere ynelik bu giriim, lkemizin ok ynl ve aktif d politika yaklam ve kresel meselelerde daha ok sz sahibi olma iradesinin somut bir yansmasn oluturmaktadr.

Paketin uygulanmas aamasnda siyasi ncelikler ve ncelikli ibirlii alanlar; genel d politikamz, 2010/7 sayl Babakanlk Genelgesinde ngrlen Afrika Stratejisi, uluslararas kurulu ve dier lkelerle ilikilerimiz esas alnarak Dileri Bakanlnca belirlenecektir.

Paket dhilinde hazrlanacak proje teklifleri, Dileri Bakanl ile Trk birlii ve Koordinasyon Ajans (TKA) Bakanlna sunulacaktr. Proje teklifleri, proje konusu lkelere ynelik siyasi nceliklerimiz bakmndan Dileri Bakanlnca, teknik ierikleri asndan da TKA Bakanlnca, ilgili kurumlarla istiare edilerek deerlendirilecektir. Bu ekilde deerlendirilerek onaylanan projeler TKA ve proje sorumlusu kurumlarca uygulamaya konulacaktr.

Pakette yer alan unsurlarn byk lde teknik proje uygulamalar olaca dikkate alnarak, Paket dahilindeki projelerin; bakanlklar, kurum ve kurulularla ibirlii iinde, proje konusu lkelerde uygulanmasnn takip ve koordinasyonu, sorumlu teknik koordinatr kurum olarak TKA Bakanl tarafndan yerine getirilecektir.

Paketin uygulanmasnn genel olarak izlenmesi ve deerlendirilmesi amacyla; Dileri Bakanl'nn koordinasyonunda, Pakette yer alan bakanlk, kurum ve kurulu temsilcilerinin katlmyla dzenli aralklarla toplantlar yaplacaktr.

Paketin uygulamaya konulmasnda; bakanlklar, kamu kurum ve kurulularnca lkemizin ncelikleri esas alnarak, BM ihtisas kurulular ve dier uluslararas uzman kurulularla ibirliinde bulunulmas nem tamaktadr. Bu kapsamda, slam birlii Tekilatna (T) ye EAG'lere ynelik olarak gelitirilen projelerde T ile ibirlii imknlar da deerlendirilecektir.

EAG'lere ynelik Ekonomik ve Teknik birlii Paketinin uygulanmasnda; sivil toplum kurulular, niversiteler, meslek birlikleri ve zel sektr kurulularyla ibirlii yaplacak, tm kamu kurum ve kurulularnca gereken destek ve katk salanacaktr.

Bilgilerini ve gereini rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan