4 Ocak 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28163

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TRK GIDA KODEKS KOYULATIRILMI ST VE STTOZLARININ

KMYASAL ANALZ N NUMUNE ALMA METOTLARI TEBL

(TEBL NO: 2012/3)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, ksmen veya tamamen suyu uzaklatrlarak elde edilen koyulatrlm st ve sttozlarnn kimyasal analizleri iin numune alma metotlarn dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Ynetmeliine dayanlarak, 87/524/EEC sayl Koyulatrlm Stlerin Kimyasal Analizleri in Numune Alma Metotlar hakknda Avrupa Birlii Komisyon Direktifine paralel olarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Koyulatrlm st: Yal, ya ksmen veya tamamen alnm stten veya bu rnlerin karmndan suyun ksmi olarak uzaklatrlmas ile elde edilen, iine sttozu veya krema katlabilen, ekerli veya ekersiz sv rn,

b) Sttozu: Yal, ya ksmen veya tamamen alnm stten, kremadan veya bu rnlerin karmndan suyun uzaklatrlmas ile elde edilen ve son rnde nem ieriinin arlka en fazla %5 orannda olduu kat rn,

ifade eder.

Numune alma metotlar ve sondalar

MADDE 4 (1) Koyulatrlm st rnlerinin kimyasal analizleri iin numune alma metotlar ve kullanlacak sondalar, EK - Ide yer alan Genel lkelere uygun olarak aadaki ekilde uygulanr:

a) Koyulatrlm yksek yal st, koyulatrlm tam yal st, koyulatrlm yarm yal st, koyulatrlm yasz st, ekerli koyulatrlm st, ekerli koyulatrlm yarm yal st, ekerli koyulatrlm yasz stten numune alma ilemi, EK - IIde yer alan Metot 1e gre yaplr.

b) Yksek yal sttozu, tam yal sttozu, yarm yal sttozu, yasz sttozundan numune alma ilemi, EK - IIde yer alan Metot 2ye gre yaplr.

c) Ksmen veya tamamen koyulatrlm stlerden numune alma ileminde kullanlan numune alma sondalar, EK - IIde yer alan 2 nci ksma uygun olur.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 5 (1) 20/3/2002 tarihli ve 24701 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Koyulatrlm Stlerden ve Sttozundan Numune Alma Metodu Teblii (Tebli No: 2002/15) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 6 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 7 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Tebliin eklerini grmek iin tklaynz