3 Ocak 2012 Tarihli ve 28162 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

—  Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Türkiye Halk Bankası Arasındaki Özel Sektör Yenilenebilir Enerji Verimliği Projesi ile İlgili Kredi ve Garanti Anlaşmaları

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/2471  Bazı Üniversitelere Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokul Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2011/2522   Eski Kastamonu Valisi Enis Yeter'in Merkez Valiliğine Atanması Hakkında Karar

—  Gençlik ve Spor Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

—  İdarî Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Kararlar

 

TEBLİĞLER

—  2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin) (Sıra No: 1)

—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 281)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 9 ve 19. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

DANIŞTAY KARARI

—  Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

 

DÜZELTME (Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri