31 Aralık 2011 Tarihli ve 28159 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2616    Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2011/2617    Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2011/2618    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

TEBLİĞLER

—  Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/1)

—  Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/2)

—  Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/3)

—  Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/4)

—  Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/5)

—  İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/6)

—  Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/7)

—  Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/8)

—  Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/9)

—  Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/10)

—  Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/11)

—  Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/12)

—  İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/13)

—  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/14)

—  Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/15)

—  Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/16)

—  Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/17)

—  Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/18)

—  Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/19)