31 Aralık 2011 Tarihli ve 28159 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/2570    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2012 Yılı Tarifesi

—  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Depolama Kuralları ile İlgili Tebliğ (TS 1446) (No: MSG-TG-2011/12)

—  Demir ve Çelikten İmal Edilmiş Malzemeler Üzerine Sıcak Daldırmayla Yapılan Galvaniz Kaplamalar ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 1461) (No: MSG-MS-2011/16)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/137)

—  İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)

—  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66)

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 42)

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Karar yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı 2. mükerrer Resmî Gazete'de, 2011/2619 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti  ve Avrupa Komisyonu Arasında IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye'nin Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) Karadeniz Havzası Programı'na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2011 Yılı Finansman Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Beyanları İçeren Notaların Onaylanması Hakkında Karar yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazete'de, Maliye Bakanlığına ait Yönetmelik ile Ekonomi, Gümrük ve Ticaret ve Maliye Bakanlıklarına ait Tebliğler yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, 2011/2616 sayılı Akrilonitril İthalatında Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar, 2011/2617 sayılı Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar, 2011/2618 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Ekonomi Bakanlığına ait Tebliğler yayımlanmıştır.