31 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28159

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3B ve Ek-3C ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/4/2009

27214

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

24/12/2009

27442

2

24/2/2010

27503

3

25/4/2010

27562

4

16/8/2011

28027

Ekleri görmek için tıklayınız