31 Aralk 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28159

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

YATIRIM FONLARINA LKN ESASLAR TEBLNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SER: VII, NO: 42)

MADDE 1 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayl Resm Gazetede yaymlanan Seri: VII, No:10 sayl Yatrm Fonlarna likin Esaslar Tebliinin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (i) bendinin (a) alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Kamu ve/veya zel sektr borlanma aralarna yatrm fonlar "TAHVL VE BONO FONU", kamu ve/veya zel sektr borlanma aralarna yatrm, portfynn aylk arlkl ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gn olan ve portfyne pay senedi dahil edilemeyen fonlar "KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU",

MADDE 2 Ayn Teblie 5/D maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

Hisse senedi youn fonlara ilikin zel hkmler

MADDE 5/E - Hisse senedi youn fonlar, portfylerinin aylk arlkl ortalama bazda en az %75i menkul kymet yatrm ortaklklar hisse senetleri hari olmak zere MKBde ilem gren hisse senetlerinden oluan yatrm fonlar ve borsa yatrm fonlardr. Fonlarn bu snfa girip girmedii hususu ilgili ayn sonu itibariyle deerlendirilir.

lgili ay sonu itibariyle, bir fonun hisse senedi youn fon olarak snflandrlabilmesi iin gerekli olan artlar salamamas halinde, fonun, yatrmclarn ve/veya yatrm fonu pay alm satmna araclk eden kurulularn tabi olaca tm ykmllklerin yerine getirilmesinden kurucu sorumludur.

Hisse senedi youn fonlarn itzk ve izahnamelerinde birinci ve ikinci fkrada belirtilen hususlara ve unvanlarnda hisse senedi youn fon olduklarna ilikin bir ibareye yer verilmesi gerekmektedir.

Hisse senedi youn fonlarn portfylerinde yer alan, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayal olarak yaplan vadeli ilem szlemelerinin nakit teminatlar, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayal opsiyon szlemeleri ile borsada ilem gren hisse senedi ve hisse senedi endeksine dayal arac kurulu varantlar birinci fkrada yer alan %75 orannn hesaplanmasnda hisse senedi olarak deerlendirilir.

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.