31 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28159

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 2/10/2010 tarihli ve 27717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “13/12/2011” ibaresi “30/6/2012” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/10/2010

27717