30 Aralk 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 28158

YNETMELK

Gmhane niversitesinden:

GMHANE NVERSTES YABANCI DL HAZIRLIK SINIFI

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 29/7/2010 tarihli ve 27656 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmhane niversitesi Yabanc Dil Hazrlk Snf Ynetmeliinin 17 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Hazrlk eitimine kayt yaptran renciler derslere devam etmek zorundadr. Bir rencinin devamszl toplam yllk ders saatinin % 20'sini getii takdirde o renci devamszlktan kalr. Devamsz renci yl sonu snavna giremez ve bir sonraki eitim-retim yl banda yaplan yabanc dil yeterlik snavna katlr. Bu snavda 100 zerinden en az 60 puan alamayan renciler zorunlu yabanc dil eitimi iin hazrlk snfn bir defaya mahsus olmak zere tekrar eder.

MADDE 2 Bu Ynetmelik 2011-2012 eitim-retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmhane niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

29/7/2010

27656