30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2011/2504

             Ekli “Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu’nca 28/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                A. BABACAN                               F. ÇELİK                            B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.              Başbakan Yardımcısı

             İ. YILMAZ                                   F. ŞAHİN                                  E. BAĞIŞ                             Ö. DİNÇER

         Adalet Bakanı V.                Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı          Avrupa Birliği Bakanı   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

              F. ÇELİK                               E. BAYRAKTAR                       A. DAVUTOĞLU                  M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı                      Ekonomi Bakanı

             T. YILDIZ                                    S. KILIÇ                                M. M. EKER                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                 C. YILMAZ                                E. GÜNAY                           M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                 Maliye Bakanı

                                Ö. DİNÇER                              İ. YILMAZ                                   V. EROĞLU

                          Milli Eğitim Bakanı                 Milli Savunma Bakanı                   Orman ve Su İşleri Bakanı

                                               R. AKDAĞ                                         B. YILDIRIM

                                              Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/11/2006 tarihli ve 2006/11320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde adres bilgisine erişebilen kurumlarca ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankalarca kişilerden ayrıca yerleşim yeri ve diğer adres belgesi veya yerleşim yeri ve adres bilgilerine ilişkin başkaca belge istenemez."

MADDE 2 – 16/11/2006 tarihli ve 2006/11249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde kimlik bilgisine erişebilen kamu kurum ve kuruluşlarınca ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankalarca kişilerden ayrıca nüfus cüzdanı örneği veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge istenemez."

MADDE 3 – 12/10/1987 tarihli ve 87/12197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Çocuğun T.C. Kimlik Numarasının beyanı,"

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

23/11/2006 TARİHLİ VE 2006/11320 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE

KONULAN YÖNETMELİĞİN YAYIMLANDIĞI RESMÎ GAZETE'NİN

TARİHİ

SAYISI

15/12/2006

26377

 

16/11/2006 TARİHLİ VE 2006/11249 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE

KONULAN YÖNETMELİĞİN YAYIMLANDIĞI RESMÎ GAZETE'NİN

TARİHİ

SAYISI

8/12/2006

26370

16/11/2006 TARİHLİ VE 2006/11249 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE

KONULAN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPAN DÜZENLEMELERİN

 YAYIMLANDIĞI RESMÎ GAZETE'NİN

TARİHİ

SAYISI

5/8/2010

27663

 

12/10/1987 TARİH VE 87/12197 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞİN YAYIMLANDIĞI RESMÎ GAZETE'NİN

TARİHİ

SAYISI

8/12/1987

19658

12/10/1987 TARİH VE 87/12197 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE

KONULAN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPAN DÜZENLEMELERİN

YAYIMLANDIĞI RESMÎ GAZETE'NİN

TARİHİ

SAYISI

15/2/1996

22555