30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158

GÖREVLENDİRME KARARI

             Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2011/932

             1 – Gaziantep İl Müftüsü Ahmet BULUT'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gaziantep İl Müftülüğüne, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali BAKKAL'ın görevlendirilmesi 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

29/12/2011

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Bekir BOZDAĞ

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı