30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/2628

             Maktu harçlar ve damga vergisi tutarları, bina, arsa ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ile bazı mallara uygulanacak tütün fonu tutarlarının belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/12/2011 tarihli ve 118847 sayılı yazısı üzerine, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                    A. BABACAN                         B. ATALAY                          B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                        F. ŞAHİN                              E. BAĞIŞ                             N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                      Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

              F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                   A. DAVUTOĞLU                        E. GÜNAY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı        Çevre ve Şehircilik Bakanı               Dışişleri Bakanı                    Ekonomi Bakanı V.

             T. YILDIZ                                        S. KILIÇ                            M. M. EKER                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                     C. YILMAZ                            E. GÜNAY                           M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                                 Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı                 Maliye Bakanı

                                Ö. DİNÇER                              İ. YILMAZ                               V. EROĞLU

                          Milli Eğitim Bakanı                 Milli Savunma Bakanı               Orman ve Su İşleri Bakanı

                                               R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

                                              Sağlık Bakanı            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Kararın ekini görmek için tıklayınız