30 Aralk 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 28158

TEBL

Maliye Bakanlndan:

DEERL KAITLAR KANUNU GENEL TEBL

(SAYI: 2011/1)

Bilindii zere 210 sayl Deerli Katlar Kanununun 1 inci maddesinde,

Bu Kanuna bal tabloda yazl katlar ve belgeler "deerli kat" saylr.

Bu Kanunun kapsamna giren veya dier kanunlarla kapsama alnacak olan deerli katlarn basm, datm ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esaslar ve bu katlarn bedellerini tespite Maliye Bakanl yetkilidir.

hkmne yer verilmitir.

Buna gre, 210 sayl Kanuna ekli Deerli Katlar Tablosunda yer alan deerli katlarn bedelleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren geerli olmak zere yeniden tespit edilmi ve aadaki tabloda gsterilmitir.

Deerli Kadn Cinsi Bedel (TL)

1 - Noter katlar:

a) Noter kad 6,25

b) Beyanname 6,25

c) Protesto, vekaletname, resen senet 12,50

2 - (Mlga: 30/12/2004-5281/14. md)

3 - Pasaportlar 62,50

4 - Yabanclar iin ikamet tezkereleri 172,00

5 - (Mlga: 30/12/2004-5281/14. md)

6 - Nfus czdanlar 5,75

7 - Aile czdanlar 58,00

8 - (Mlga: 30/12/2004-5281/14. md)

9 - Src belgeleri 77,50

10 - Src alma belgeleri (karneleri) 77,50

11 - Motorlu ara trafik belgesi 77,50

12 - Motorlu ara tescil belgesi 58,00

13 - makinesi tescil belgesi 58,00

14 - Banka ekleri (Her bir ek yapra) 3,80

Yukardaki tabloda belirtilen deerli katlar 1/1/2012 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik grevini yapan memurlar ile bankalar tarafndan yukarda belirtilen yeni bedelleri zerinden satlacaktr.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut deerli katlarn yeniden deerlendirilmesi ve muhasebeletirilmesi ilemleri Merkezi Ynetim Muhasebe Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Tebli olunur.