30 Aralk 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 28158

TEBL

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

ASGAR CRET TESPT KOMSYONU KARARI

Karar Tarihi : 29/12/2011

Karar No : 2011/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununun 39 uncu maddesi gereince, i szlemesi ile alan ve bu Kanunun kapsamnda olan veya olmayan her trl iinin asgari cretini tespit etmekle grevli Asgari cret Tespit Komisyonu, 1/12/2011 tarihinde balad almalarn 29/12/2011 tarihine kadar srdrm ve yapt drt toplant sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari cret tespitine,

2) 16 yan doldurmu iilerin bir gnlk normal alma karl asgari cretlerinin; 1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasnda 29,55 (Yirmidokuzellibe) Trk Liras olarak, 1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasnda ise 31,35 (Otuzbirotuzbe) Trk Liras olarak tespitine,

3) 16 yan doldurmam iilerin bir gnlk normal alma karl asgari cretlerinin; 1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasnda 25,35 (Yirmibeotuzbe) Trk Liras olarak, 1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasnda ise 26,85 (Yirmialtseksenbe) Trk Liras olarak tespitine,

4) bu Kararn, 4857 sayl Kanunun 39 uncu maddesine dayanlarak hazrlanan Asgari cret Ynetmeliinin 11 inci maddesi gereince Resm Gazetede yaymlanmasna,

oy birlii ile karar verilmitir.

 

GEREKE

Asgari cret, bilindii gibi denmesi zorunlu olan en az crettir.

Asgari cretin belirlenmesini dzenleyen Asgari cret Ynetmelii uyarnca, asgari cret, pazarlk creti deildir.

Asgari cretin belirlenmesi srasnda, Komisyonumuz, bu erevede bir karar alnmas iin alm, iilerin geim artlar ve 2012 yl enflasyon hedefi gibi faktrleri deerlendirmitir.

te bu erevede hareket eden Komisyonumuz; 16 yan doldurmu iiler iin gnlk asgari creti; 1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasnda uygulanmak zere 29,55 (Yirmidokuzellibe) Trk Liras olarak, 1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasnda ise 31,35 (Otuzbirotuzbe) Trk Liras olarak belirlemitir.

16 yan doldurmam iiler iin gnlk asgari cretin; 1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasnda uygulanmak zere 25,35 (Yirmibeotuzbe) Trk Liras olarak, 1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasnda ise 26,85 (Yirmialtseksenbe) Trk Liras olarak belirlenmesi Komisyonca kabul edilmitir.

Asgari cret Ynetmeliinin 11 inci maddesi gereince, Asgari cret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari cretler, Resm Gazetede yaymland tarihi izleyen ayn ilk gnnden itibaren yrrle girecektir.