29 Aralık 2011 Tarihli ve 28157 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

—  Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği

—  Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

—  Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği

—  Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

—  Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

—  Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği

—  Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği

—  Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği

—  Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

 

DÜZELTME      (2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili)