28 Aralık 2011 Tarihli ve 28156 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/2564    NATO Hava Silahlanma Grubu (NAFAG) Proje Gösterimlerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması Konulu Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/2573    Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gençlik Programına ve Hayatboyu Öğrenme Alanındaki Eylem Programına (2007-2013) Katılımı ile İlgili Mutabakat Zaptı’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Mektupların Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/2572    Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

İLANLAR

- Yargı İlânları