28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28156

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE

DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan muayene ve damgalama ücretleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ                                                                            ÜCRETİ (TL/Kr/Adet)

1 UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

1.1 Sınıf I Uzunluk Ölçüleri

1.1.1 Anma uzunluğu 20 metreye kadar olanlar (20 metre dâhil)                                               43 Kr

1.1.2 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar                                                                   66 Kr

1.2 Sınıf II ve III Uzunluk Ölçüleri

1.2.1 Anma uzunluğu 2 metreye kadar olanlar (2 metre dâhil)                                                   31 Kr

1.2.2 Anma uzunluğu 2 metre-5 metre arasında olanlar (5 metre dâhil)                                      31 Kr

1.2.3 Anma uzunluğu 5 metre-20 metre arasında olanlar (20 metre dâhil)                                  36 Kr

1.2.4 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar                                                                   43 Kr

1.3 Tek parçalı veya katlanabilir uzunluk ölçüleri (1 metre – 2 metre)                               43 Kr

2 HACİM ÖLÇEKLERİ

2.1 Yağ ölçekleri

2.1.1 Hacmi 1 litreye kadar olanlar (1 litre dâhil)                                                                        55 Kr

2.1.2 Hacmi 2-5 litre arasında olanlar (5 litre dâhil)                                                                     1 TL

2.1.3 Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar                                                                            2,4 TL

2.2 Ölçü Etalonları (Akaryakıtlar için)

2.2.1 Hacmi 10 litreye kadar olanlar (10 litre dâhil)                                                                  3,6 TL

2.2.2 Hacmi 20 litre olanlar                                                                                                          6 TL

2.2.3 Hacmi 50-100 litre olanlar (100 litre dâhil)                                                                    10,3 TL

2.2.4 Hacmi 100 litre den fazla olanlar                                                                                    20,7 TL

2.3 Kuru Daneli Madde Ölçekleri

2.3.1 Hacmi 5 litreye kadar olanlar (5 litre dâhil)                                                                        73 Kr

2.3.2 Hacmi 10-50 litre olanlar (50 litre dâhil)                                                                             1 TL

2.3.3 Hacmi 100 litre olanlar                                                                                                     1,4 TL

3 ŞİŞELER

3.1 Beher Kalıp İçin                                                                                                            306,5 TL

4 KÜTLE ÖLÇÜLERİ

4.1 M3, M2 Sınıfı Kütleler

4.1.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)                                                                              1 TL

4.1.2 100 gram-5 kilogram arasında olanlar (5 kilogram dâhil)                                                1,4 TL

4.1.3 10 kilogram-20 kilogram olanlar                                                                                      2,1 TL

4.1.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)                                                             3,1 TL

4.2 M1 Sınıfı Kütleler

4.2.1 1 kilograma kadar olanlar (1 kilogram dâhil)                                                                      1 TL

4.2.2 2 kilogram-20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)                                          2,1 TL

4.2.3 50 kilogram olanlar                                                                                                          3,6 TL

4.2.4 500 kilogram olanlar                                                                                                        8,9 TL

4.2.5 1000 kilogram olanlar                                                                                                       15 TL

4.3 F1 ve F2 Sınıfı Kütleler

4.3.1 100 grama kadar olanlar (100 gram dâhil)                                                                       3,1 TL

4.3.2 200 gram-1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)                                                3,6 TL

4.3.3 2 kilogram-20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)                                          4,4 TL

4.3.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)                                                             7,5 TL

4.4 E2 Sınıfı Kütleler

4.4.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)                                                                           3,6 TL

4.4.2 100 gram-1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)                                                4,4 TL

4.4.3 2 kilogram-10 kilograma kadar olanlar                                                                            5,2 TL

4.4.4 10 kilogramdan fazla olanlar (10 kilogram dâhil)                                                             7,5 TL

4.5 Karat Kütleler                                                                                                                 21,8 TL

4.6 Kütle Setleri (Bütün sınıflar için)                                                                                  38,8 TL

5 TERAZİLER

5.1 Sınıf I Teraziler

5.1.1 Mekanik Teraziler                                                                                                          22,5 TL

5.1.2 Elektronik Teraziler                                                                                                        29,1 TL

5.2 Sınıf II Teraziler

5.2.1 Mekanik Teraziler                                                                                                            8,8 TL

5.2.2 Elektronik Teraziler                                                                                                        22,5 TL

5.3 Sınıf III ve Sınıf IIII Teraziler

5.3.1 Mekanik Teraziler

5.3.1.1 Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olan teraziler

(5 kilogram dâhil)                                                                                                                     5,2 TL

5.3.1.2 Maksimum kapasitesi 5 kilogram-50 kilogram arasında olanlar

(50 kilogram dâhil)                                                                                                                      8 TL

5.3.1.3 Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dâhil)                                                                                                                 9,5 TL

5.3.1.4 Maksimum kapasitesi 350 kilogram-1500 kilogram arasında olanlar

(1500 kilogram dâhil)                                                                                                             16,4 TL

5.3.1.5 Maksimum kapasitesi 1500 kilogram-2900 kilogram arasında olanlar

(2900 kilogram dâhil)                                                                                                             25,6 TL

5.3.1.6 Maksimum kapasitesi 2900 kilogram-12.000 kilogram arasında olanlar

(12.000 kilogram dâhil)                                                                                                          35,2 TL

5.3.1.7 Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram-30.000 kilogram arası olanlar

(30.000 kilogram dâhil)                                                                                                          64,4 TL

5.3.1.8 Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olanlar                                       102,7 TL

5.3.2 Elektronik Teraziler

5.3.2.1 Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olan teraziler

(5 kilogram dâhil)                                                                                                                   13,3 TL

5.3.2.2 Maksimum kapasitesi 5 kilogram-50 kilogram arası olanlar

(50 kilogram dâhil)                                                                                                                 20,7 TL

5.3.2.3 Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dâhil)                                                                                                               25,6 TL

5.3.2.4 Maksimum kapasitesi 350 kilogram-1500 kilogram arasında olanlar

(1500 kilogram dâhil)                                                                                                             29,1 TL

5.3.2.5 Maksimum kapasitesi 1500 kilogram-2900 kilogram arasında olanlar

(2900 kilogram dâhil)                                                                                                             38,3 TL

5.3.2.6 Maksimum kapasitesi 2900 kilogram-12.000 kilogram arasında olanlar

(12.000 kilogram dâhil)                                                                                                             68 TL

5.3.2.7 Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram-30.000 kilogram arasında olanlar

(30.000 kilogram dâhil)                                                                                                          78,8 TL

5.3.2.8 Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olan                                           137,2 TL

5.4 Otomatik Teraziler (Demiryolu raylarında bulunan teraziler)                                169,9 TL

5.5 Hububat Muayene Aletleri

5.5.1 2 kilograma kadar olanlar (2 kilogram dâhil)                                                                   5,2 TL

5.5.2 2 kilogramdan fazla olanlar                                                                                                 8 TL

6 GAZ SAYAÇLARI

6.1 G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil)                                                                          5,2 TL

6.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                                    6,6 TL

6.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                                  10,3 TL

6.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                                 15 TL

6.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                                 19 TL

6.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                            24,3 TL

6.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                                          29,1 TL

6.8 G10000 ve üstü                                                                                                                42,6 TL

6.9 G4 sınıfına kadar ön ödemeli doğalgaz sayaçları                                                                5,8 TL

6.10 Rotary tipi ön ödemeli doğalgaz sayaçları                                                                       29,8 TL

7 SU SAYAÇLARI

7.1 Anma debisi (Qn) 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar                                                                  1 TL

7.2 Anma debisi (Qn) 10 m3/h - 50 m3/h olan sayaçlar                                                          2,1 TL

7.3 Anma debisi (Qn) 50 m3/h - 100 m3/h olan sayaçlar                                                         4,4 TL

7.4 Anma debisi (Qn) 25 m3/h’e kadar olan kombine su sayaçları                                           5,2 TL

7.5 Anma debisi (Qn) 25 m3/h’den fazla olan kombine su sayaçları                                        9,5 TL

7.7 Ön ödemeli ev tipi su sayaçları (10 m3/h dâhil)                                                                  3,1 TL

7.8 Ön ödemeli sanayi tipi su sayaçları (10 m3/h üstü)                                                             5,8 TL

8 AREOMETRELER                                                                                                            3,6 TL

9 ELEKTRİK SAYAÇLARI

9.1 Tek fazlı mekanik elektrik sayaçları                                                                                    3,1 TL

9.2 Üç fazlı mekanik elektrik sayaçları                                                                                      3,6 TL

9.3 Mekanik reaktif enerji sayaçları                                                                                          3,6 TL

9.4 Tek fazlı etalon sayaçlar                                                                                                       19 TL

9.5 Üç fazlı etalon sayaçlar                                                                                                     27,3 TL               

9.6 Tek fazlı elektronik sayaçlar                                                                                                3,1 TL

9.7 Üç fazlı elektronik sayaçlar                                                                                                 3,6 TL

9.8 Elektronik aktif/reaktif (Kombimetre) sayaçlar                                                                     23 TL

10 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

10.1 Akım Transformatörleri

10.1.1 Alçak gerilim akım transformatörleri                                                                             2,7 TL

10.1.2 Orta gerilim akım transformatörleri                                                                              27,3 TL

10.1.3 Yüksek gerilim akım transformatörleri                                                                        40,6 TL

10.2 Gerilim Transformatörleri

10.2.1 Primer 1200 Volta kadar olan transformatörler                                                              6,7 TL

10.2.2 Primer 1200-36000 Volt arası olan transformatörler                                                   27,3 TL

10.2.3 Primer 36000 Volttan yukarı olan transformatörler                                                      136 TL

11 TAKSİMETRE VE NAKLİMETRELER

11.1 Taksimetre ve naklimetre bekleme ve tur                                                                        10,9 TL

12 LPG SAYAÇLARI

12.1 LPG sayaçları

(Qmax=80 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)                                                                        27,3 TL

12.2 Tanker sayaçları

(Qmax=500 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)                                                                      42,6 TL

12.3 Depo tipi sayaçlar

(Qmax=500 litre/dakikadan büyük sayaçlar için)                                                                    84,3 TL

12.4 LPG sayaçları kontrol etalonu (Mastermetre)                                                           35,2 TL

13 SU SATIŞ POMPALARI                                                                                               14,6 TL

14 AKARYAKIT SAYAÇLARI

14.1 Servis tipi akaryakıt sayaçları

(Qmax=120 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)                                                                      27,9 TL

14.2 Tanker tipi akaryakıt sayaçları

(Qmax= 750 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)                                                                     44,3 TL

14.3 Depo tipi akaryakıt sayaçları

(Qmax = 750 litre/dakikadan büyük olan sayaçlar için)                                                          84,3 TL

15 SÜT SAYAÇLARI

15.1 Tanker tipi sayaçlar                                                                                                         44,3 TL

15.2 Depo tipi sayaçlar                                                                                                           71,6 TL

16 SIKIŞTIRILMIŞ VE SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ SAYAÇLARI               44,3 TL

17 SIVILARIN VEYA GAZLARIN KÜTLESEL ÖLÇÜMÜNÜ YAPAN

SİSTEMLER

17.1 Akaryakıtın kütlesel ölçümünü yapan cihazlar                                                                44,3 TL

17.2 LPG’nin kütlesel ölçümünü yapan cihazlar                                                                     44,3 TL

18 MOTORLU TAŞIT LASTİKLERİNİN HAVA BASINCI ÖLÇÜMÜNDE

KULLANILAN CİHAZLAR                                                                                               7,3 TL

19 AYAR İSTASYONLARI

19.1 Elektrik sayaçları ayar istasyonları

19.1.1 Monofaze sayaçlar için                                                                                                84,9 TL

19.1.2 Trifaze sayaçlar için                                                                                                   151,7 TL

19.1.3 Elektronik sayaçlar için                                                                                                 176 TL

19.2 Su sayaçları ayar istasyonları

19.2.1 Anma debisi Qn= 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar için                                                  72,8 TL

19.2.2 Anma debisi 10 m3/h’den büyük olan sayaçlar için                                                   103,2 TL

19.3 Doğalgaz sayaçları ayar istasyonu                                                                            194,2 TL

20 KARIŞTIRICI ÖLÇEKLER                                                                                          6,7 TL

21 YÜK VE SARNIÇLI VAGONLAR                                                                               9,5 TL

22 ÖLÇÜ OLARAK KULLANILAN TAŞITLAR (VAGONETLER)                           6,7 TL

İlk, periyodik ve stok muayenesi talep edilen ölçü ve ölçü aletlerinin beyannamede belirtilen sayısına göre adet başına yukarıdaki tarifelerin;

0 - 20 adet için % 100’ü

21 - 100 adet için % 80’i

101 - 500 adet için % 70’i

501 - 1000 adet için % 60’ı

1000 adetten fazlası için % 40’ı

oranında muayene ve damgalama ücreti alınır."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – İlk, periyodik ve stok muayenesine tabi tutulan ölçü ve ölçü aletleri ile su, elektrik ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonu sahipleri veya ilgililerinin, müracaattan önce muayene ve damgalama ücretlerini il ve ilçelerde bulunan muhasebe birimlerine yatırmaları, müracaat dilekçesine muayene ücretinin yatırıldığına dair makbuzu eklemeleri zorunludur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.