28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28156

ATAMA KARARI

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/930

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa AKTAŞ’ın atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                      27/12/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı