28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28156

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      27 Aralık 2011

  B.02.0.PPG.0.12-305-12327

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 28 Aralık 2011 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            27 Aralık 2011

      B.01.0.KKB.01-06-351-858

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 27/12/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12327 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Aralık 2011 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI