28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28156

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          27 Aralık 2011

  B.02.0.PPG.0.12-305-12302

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 28 Aralık 2011 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                27 Aralık 2011

      B.01.0.KKB.01-06-350-857

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 27/12/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12302 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Aralık 2011 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI