28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28156

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ SAYAÇLARININ TAMİR VE

AYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSGM-2011/20)

MADDE 1 – (1) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve doğalgaz sayaçlarının tamir ve ayarları için ayar istasyonları tarafından, sayaç sahibi şahıs veya müesseselerden alınacak ücretler Ek-l’de yer alan Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesinde belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kullanılmış veya şikâyetli olarak ayar istasyonlarına sevk edilen sayaçların tamir ve ayar ücretlerini kapsar.

MADDE 3 – (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmez.

MADDE 4 – (1) Ek-l’de yer alan tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden veya alanlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin (g) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.

MADDE 5 – (1) Ek-l’de yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca 2013 yılı Ocak ayında tespit edilecek yeni tarifenin yayımı tarihine kadar geçerlidir.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012  tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

EK 1

SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ SAYAÇLARININ

TAMİR VE AYAR ÜCRETLERİ TARİFESİ

ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ                                                                                              ÜCRETİ

             TL/Adet

1 SU SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ

1.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dahil)                                         6,7 TL

1.2 Anma debisi 10 m3/h'ten büyük olan sayaçlar                                                              9,5 TL

2 SU SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

2.1 Su sayaçlarının iç ve dış temizliği ile yağlanmaları ve parça

değiştirilmesi gerektirmeyen tamirleri karşılığında:

2.1.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)                               6,7 TL

2.1.2 Anma debisi 10 m3/h'ten fazla olan sayaçlar için                                                       9,5 TL

2.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten

parçanın değiştirilmesi için:

2.2.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)                               3,1 TL

2.2.2 Anma debisi 10 m3/h'ten fazla olan sayaçlar için                                                       4,4 TL

2.3 Boyamayı gerektiren hallerde:

2.3.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)                               3,1 TL

2.3.2 Anma debisi 10 m3/h'ten fazla olan sayaçlar için                                                       4,4 TL

3 ELEKTRİK SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ

3.1 Tek fazlı sayaçlar                                                                                                          5,2 TL

3.2 Üç fazlı aktif enerji sayaçları                                                                                         6,7 TL

3.3 Reaktif enerji sayaçları                                                                                                  8    TL

4 ELEKTRİK SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

4.1 Sayaçların iç ve dış temizlikleri ile yağlanmaları ve parça

değiştirilmesini gerektirmeyen hallerde:

4.1.1 Tek fazlı sayaçlar için                                                                                                 6,7 TL

4.1.2 Üç fazlı aktif enerji sayaçları için                                                                               8    TL

4.1.3 Reaktif enerji sayaçları için                                                                                        9,5 TL

4.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilave olarak

parçanın değiştirilmesi için alınan işçilik                                                                        3,1 TL

4.3 Boyamayı gerektiren hallerde beher sayaç için sayacın durumuna göre

1,8 TL ile 3,1 TL arasında boyama ücreti alınır.

5 REDÜKTÖRLÜ VE DEMANDMETRELİ ELEKTRİK SAYAÇLARI

Redüktörü ile birlikte muayene edilen sayaçlar ile demandmetreli sayaçlarda

4 üncü maddede yazılı miktarların % 50 fazlası alınır. Yalnız redüktör

muayenelerinde beher redüktör için                                                                                    5,2 TL

6 GAZ SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ

6.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dahil)                                                 7,5 TL

6.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                            12,5 TL

6.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                            26,5 TL

6.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                        32,5 TL

6.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                        60    TL

6.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                    120    TL

6.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                                  175    TL

6.8 G10000 ve üstü                                                                                                        225    TL

7 GAZ SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

7.1 Sayaçların iç ve dış temizliği yağlanmaları ve parça değiştirilmesini

gerektirmeyen tamirleri karşılığında:

7.1.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dahil)                                              7,5 TL

7.1.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                         12,5 TL

7.1.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                         26,5 TL

7.1.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                     32,5 TL

7.1.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                     60    TL

7.1.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                 120    TL

7.1.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                               175    TL

7.1.8 G10000 ve üstü                                                                                                     225    TL

7.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde,

parça bedeline ilaveten parçaların değiştirilmesi için:

7.2.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dahil)                                              7,5 TL

7.2.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                         10,5 TL

7.2.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                         15    TL

7.2.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                     20    TL

7.2.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                     30    TL

7.2.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                   40    TL

7.2.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                                 50    TL

7.2.8 G10000 ve üstü                                                                                                       60    TL

7.3 Boyamayı gerektiren hallerde:

7.3.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dahil)                                              5,8 TL

7.3.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                         10    TL

7.3.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                         15    TL

7.3.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                     20    TL

7.3.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                     25    TL

7.3.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                   30    TL

7.3.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                                 40    TL

7.3.8 G10000 ve üstü                                                                                                       50    TL

8 Aboneler tarafından vaki şikayetler üzerine yapılacak muayenelerde

sayacın doğru çalıştığı tespit edilirse, yerinden sökülüp takma masrafı olarak:

8.1 Doğal gaz sayaçları için:

8.1.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dahil)                                            13,3 TL

8.1.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                         20    TL

8.1.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                         25    TL

8.1.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                     35    TL

8.1.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                     50    TL

8.1.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                   75    TL

8.1.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                               125    TL

8.1.8 G10000 ve üstü                                                                                                     175    TL

8.2 Su sayaçları için 13,3 TL, elektrik sayaçları için de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen ücretler alınır.

9 Beher sayaç için kullanılan damga teli ve kurşunu karşılığında işçilik dahil 1,5 TL ücret alınır.

10 Ön ödemeli elektronik kartlı sayaçların tamir ve ayar ücretleri % 50 daha fazla alınır (Boyama ücretleri hariç).