28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28156

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

İKİLİ ANLAŞMALAR, PROTOKOLLER VEYA DİĞER DÜZENLEMELER KAPSAMI

 DIŞINDA, BELİRLİ ÜLKELER MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

 GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I A’nın;

a) GRUP II A bölümünün 32,

b) GRUP II B bölümünün 78,

c) GRUP III B bölümünün 96, 111, 112 numaralı kategorileri EK-1’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK V, EK-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız