27 Aralık 2011 Tarihli ve 28155 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6263       Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

TBMM KARARI

1007       Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2604      Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2011/2609      Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Adalet Bakanlığı Temsilciliğine, Müsteşar Yardımcısı Mustafa ELÇİM’in Görevlendirilmesine Dair Karar

2011/2613      Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Başbakanlık Temsilciliğine, Kasım DAVAS’ın Görevlendirilmesine Dair Karar

2011/2620      Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Bazı Fakültelerin Konya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlanması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakanlık ile Dışişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

2011/2568       Yem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

—   Yem Hijyeni Yönetmeliği

—   Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik

—   Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik

—   Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri