26 Aralık 2011 Tarihli ve 28154 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat

—  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2011/1)

—  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2011/2)

—  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)

—  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 8)

—  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 39)

—  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

—  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)

—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 280)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 411)

—  Benzin Türlerine Harmanlama Amaçlı Yakıt Biyoetanolünün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

—  Etil Alkolün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri