24 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28152

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :  2011/135

İşyeri                       :  Yazar Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. & Aba Tem. İnş.

                                    Pet. Ürn. Teks. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.

                                    Ortak Girişimi

                                    İzmit Seka Devlet Hastanesi/KOCAELİ

SGK Sicil No          :  1103183.041

Tespiti İsteyen        :  T. Sağlık-İş Sendikası

İnceleme                  :  Yazar Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. & Aba Tem. İnş. Pet. Ürn. Teks. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirket tarafından İzmit Seka Devlet Hastanesinde hizmet alım sözleşmesi ile hastane ve bağlı polikliniklerinde her türlü yönlendirme, bilgilendirme, şikayet, karşılama, danışma, halkla ilişkiler, özürlü ve yaşlı hastaların hizmet almasına yardımcı olmak ve konuyla ilgili çeşitli kayıt ve raporları tutmak, ilgili birimlere ulaştırmak, doğru Faturalandırma ve veri hazırlama kontrol işletmenliği işlerinin yapılması nedeniyle İşkolları Tüzüğü’nün 24 sıra numaralı “Sağlık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yazar Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. & Aba Tem. İnş. Pet. Ürn. Teks. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından İzmit Seka Devlet Hastanesinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 24 sıra numaralı “Sağlık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.