24 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28152

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :  2011/134

İşyeri                       :  Mardin Boru San. ve Tic. A.Ş.

                                    Kızıltepe Yolu 5. Km. MARDİN

SGK Sicil No          :  0005332.047

Tespiti İsteyen        :  Mardin Boru San. Tic. A.Ş.

İnceleme                  :  Mardin Boru San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde PVC boru, PE boru, Koruge boru, Yağmurlama boru ile bunlara ait ek ve parçalarının değişik çap ve ebatlarda üretiminin yapılması nedeniyle İşkolları Tüzüğü’nün 03 sıra numaralı “Petrol, kimya ve lastik” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Mardin Boru San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 03 sıra numaralı “Petrol, kimya ve lastik” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.