23 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28151

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 14 ÜNCÜ VE GEÇİCİ 5 İNCİ

MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN

VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME

KURULU KARARI

Karar No : 6628                                                                                                     Karar Tarihi : 7/12/2011

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

A- 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 5 inci ve 6/7/2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle  değişik 14 üncü maddeleri gereğince 2012 yılında, hizmet bedellerinin aşağıdaki şekilde uygulanmasını,

“Hizmet bedeli, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına distile alkollü içkiler için 44,72 TL, şarap, meyve şarabı, aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 6,62 TL, biralar için 1,66 TL’dir.”

B- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Karar altına almıştır.