23 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28151

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/2482

             23/2/2011 tarihli ve 6137 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 25/10/2011 tarihli ve HUMŞ/5498925 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                        B. ARINÇ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                                   Başbakan Yardımcısı V.

 

                     S. ERGİN                                                  F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                         Ö. DİNÇER

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

 

                      F. ÇELİK                                           E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                              Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                   S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                       H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                              C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                       M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                        Maliye Bakanı

 

                                                          Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                                   Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                         R. AKDAĞ                                          B. YILDIRIM

                                                                                       Sağlık Bakanı          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE UKRAYNA HÜKÜMETİ

ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE

İLİŞKİN ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti (Ukrayna Bakanlar Kurulu), bundan sonra "Taraflar" olarak ifade edilecektir;

Enerjinin birçok ekonomik meselenin çözümünde önemli bir rolü olduğunu tasdik ederek,

Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna arasında enerji alanında karşılıklı verimli işbirliğinin daha ileri seviyede geliştirilmesinin ve güçlendirilmesinin büyük önemine atıfta bulunularak,

Eşitlik ve karşılıklı yararları esas alarak,

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır;

MADDE 1

Taraflar ilgili ulusal mevzuatlarına göre enerji alanında karşılıklı ve yararlı işbirliğini oluşturacaklardır.

MADDE 2

Bu Anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili Tarafların yetkili kuruluşları:

Türk tarafı              -Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

Ukrayna tarafı        -Ukrayna Petrol ve Enerji Bakanlığı'dır.

Tarafların yetkili kuruluşları ulusal mevzuatları çerçevesinde bu Anlaşmanın uygulanmasında yer alacak organizasyonlarını belirleyeceklerdir.

MADDE 3

Taraflar, kendi ulusal mevzuatlarına uyumlu bir şekilde enerji alanındaki işbirliğini aşağıdaki konularda geliştireceklerdir:

3.1 Elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtımı,

3.2 Tarafların ülke sınırları içindeki yatırım projeleri ile üçüncü ülkelerdeki projelerin uygulanması,

3.3 Enerji santralleri ve iletim hatlarının işletme, bakım ve yeniden inşası,

3.4 Enerji sektöründe bilimsel araştırma, dizayn ve tesisi,

3.5 -Endüstriyel ve teknolojik merkezlerin,

      -Laboratuarlar ve taraflarca gerekli görülen diğer tesislerin oluşturulması,

3.6 Bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından uzman değişimi,

3.7 Ortak menfaatlere  yönelik  workshoplar,   konferanslar  ve  tematik   sergilerin organizasyonu,

3.8 Personel eğitimi,

3.9 Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımı ile ilgili bilgi değişimi,

3.10  Doğal gazın boru hatları ile taşınması ve yer altı depolama çalışmaları.

MADDE 4

Taraflar enerji ve elektrik fiyat politikası alanlarında ulusal mevzuatlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunacaklardır.

MADDE 5

Uzman mübadelesi (Madde 3 paragraf 3.8 uyarınca) ile ilgili yol masrafları da dahil olmak üzere tüm masraflar talep eden tarafa aittir. Alıcı ülkede gerçekleşen bütün yükleme ve yerleşim masrafları alıcı ülke tarafından karşılanacaktır. Ancak, bilgi ve veriler, elde olduğu ve/veya elde edilebildiği taktirde, personel eğitimi ücretsiz olacaktır.

MADDE 6

Taraflar Anlaşmanın yorumlama veya uygulamasındaki farklılıklardan kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşme ve danışma yoluyla çözeceklerdir.

MADDE 7

Bu Anlaşma tarafların üçüncü taraflarla olan anlaşmalarından kaynaklanan sorumluluklarını ve haklarını etkilemez.

MADDE 8

Taraflar, kendi ulusal mevzuatlarına uyumlu olarak, bu Anlaşma çerçevesinde oluşacak bilgi ve “know-how”ın gizliliğini sağlamak için gerekli her türlü tedbiri alacaklardır.

MADDE 9

Bu Anlaşmaya tarafların ortak rızası alınarak değişiklik ve ekleme yapılabilir. Bu değişiklikler ve eklemeler mevcut Anlaşmanın tamamlayıcı bir parçasını teşkil edecek şekilde ayrı Protokollerle belirlenecek ve Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken prosedürler uygulanarak yürürlüğe girecektir.

MADDE 10

Bu Anlaşma, tarafların kendi ulusal mevzuatları çerçevesinde onay prosedürlerini tamamladıklarına dair yazılı bilgi alışverişinde bulundukları gün yürürlüğe girer ve beş (5) yıl yürürlükte kalır.

Anlaşma, taraflardan herhangi biri Anlaşmanın süresinin dolmasından 6 (altı) ay öncesinde Anlaşmanın sona erdirilmesi isteyen yazılı bildirimde bulunmadıkça otomatik olarak 5 (beş) yıl süre ile uzar.

Her doküman aynı ölçüde geçerli olarak, Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce olmak üzere üç orijinal kopya olarak 7/6/2005 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Dokümanlar arasında çelişki olması halinde İngilizce olanı geçerlidir.

 

          Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                                                    Ukrayna Hükümeti

                                Adına                                                                                     Adına

 

 

               Dr. Mehmet Hilmi GÜLER                                                          İvan PLACKOV

         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                                               Yakıt ve Enerji Bakanı

 

 

Yabancı dil metin için tıklayınız.