21 Aralık 2011 Tarihli ve 28149 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2011/2493   Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Kredi Anlaşmasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2476   Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2011/2478   Ankara İli, Akyurt ve Pursaklar İlçelerinde Bulunan Bazı Alanların Uluslararası Ankara Fuar ve Gelişme Sahası Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2011/2488   Bazı İllerimizde Meydana Gelen Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişi Üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlığa Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Afrika At Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

—  Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

—  Bal Arılarının Küçük Kovan Kurdu ile Tropileaps Akarı Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

—  Durin Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

—  Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği

—  Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik

—  Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY M)

—  Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—   Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânı (2011-2013) ile İlgili 2011/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Türk Gıda Kodeksi Bira Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/58)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2011 Tarihli ve 2011/100 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2011 Tarihli ve 2011/101 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2011 Tarihli ve 2011/102 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2011 Tarihli ve 2011/105 Sayılı Kararı

—  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


20/12/2011 tarihli ve 28148 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.