20 Aralık 2011 Tarihli ve 28148 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2500   Erzurum’un Yakutiye İlçesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Bazı Taşınmazların Yakutiye Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2011/2503   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 50.000.000 (Ellimilyon) Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2011/2491   Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

—  Başbakanlık ile Adalet, Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor ve Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığına Ait Atama Kararları

 

SINIR TESPİT KARARI

—  Sınır Tespitine Dair Karar

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

—  İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Kararlar

 

YÖNETMELİKLER

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Bilirkişilik Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

DANIŞTAY KARARLARI

—  Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Kararlar

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


20/12/2011 tarihli ve 28148 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.