18 Aralık 2011 Tarihli ve 28146 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6253      Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri