17 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28145

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                : 2011/132

İşyeri                       :  Çarşamba İmar İnşaat Tic. Ltd. Şti.

                                    Göl Restaurant İşletmesi Çay Mah. Ada Mevkii

                                    Çarşamba/SAMSUN

SGK Sicil No          : 1018556.055

Tespiti İsteyen        : Belediye-İş Sendikası

İnceleme                  : Göl Restaurant İşletmesinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu işletmenin Çarşamba Belediyesi ile Tekkeköy Belediyesi ortaklığında kurulan Çarşamba İmar İnşaat Tic. Ltd. Şti.'ne ait olduğu ve yapılan işin restaurant ve lokanta hizmetleri olması nedeniyle İşkolları Tüzüğü'nün 25 sıra numaralı "Konaklama ve eğlence yerleri işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar : Çarşamba İmar İnşaat Tic. Ltd. Şti.'ne ait Göl Restaurant İşletmesi işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 25 sıra numaralı "Konaklama ve eğlence yerleri" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.