7 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28135

ATAMA KARARI

             Cumhurbaşkanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/64

             Yeni kurulan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Adem ERSOY atanmıştır.

6/12/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI