30 Kasım 2011 Tarihli ve 28128 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/2437 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Petrol Alanında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2011/2441 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar

2011/2450 Dünya Bankası Grubu İçerisinde Yer Alan Çok Taraflı Yatırım Garanti Kurumu (MIGA) Tarafından Ülkemizde Yatırım Yapacak Yatırımcılara Sağlanacak Garantilerin Türkiye Tarafından Onaylanmasına İlişkin Esasları Kapsayan 4/10/1990 Tarihli Belgenin Yenilenmesi Amacıyla Hazırlanan Mektubun Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2460   2011 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

2011/2464   Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Arıcılık Yönetmeliği

—  Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Destekler Hakkında Yönetmelik

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/8)

—  2011 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

KURUL KARARI

—  Şeker Kurulunun 24/11/2011 Tarihli ve 241 Sayılı Kararı

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


30/11/2011 tarihli ve 28128 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, 2011/2469 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasındaki Hibe Andlaşması yayımlanmıştır.