29 Kasım 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28127

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE
İLANINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 52)

 

MADDE 1 ‒ 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ”in  “Giriş Kapıları” başlıklı 5 inci maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye transit işlemleri ile serbest bölgeler, antrepolar ve geçici depolama yerlerinden Gümrüksüz Satış Mağazaları ve depolarına yapılacak transit işlemleri ile kumanya hariç olmak üzere 22.03, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07, 22.08 tarife pozisyonunda yer alan mamul haldeki alkollü içkilerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri ile karşılarında bu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri aşağıda belirlenmiştir.

 

Türkiye Gümrük Bölgesine Girişin Yapılacağı Gümrük İdaresi

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulacağı Gümrük İdaresi

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Antalya Gümrük Müdürlüğü

Antalya Gümrük Müdürlüğü

İzmir Gümrük Müdürlüğü

İzmir Gümrük Müdürlüğü

İzmir Gümrük Müdürlüğü

Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Kocaeli Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü

Kocaeli Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü

Mersin Gümrük Müdürlüğü

Mersin Gümrük Müdürlüğü

Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

Sarp Gümrük Müdürlüğü

Hopa Gümrük Müdürlüğü

”

MADDE 2 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.