25 Kasım 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28123

GENELGE

Başbakanlıktan:

             Konu : Görev Dağılımı.

GENELGE

2011/20

             Başbakanlığa bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların Başbakan Yardımcıları arasındaki dağılımı ile verilen görevler 2011/7 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.

             656 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği, söz konusu Genelge ekinde yer alan listenin Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ ile ilgili “Kurum ve Kuruluşlar” bölümünün 2’nci sırası “2. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                         Başbakan