12 Kasım 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28110

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/50)

MADDE 1 – 6/5/2011 tarihli ve 27926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/26 sayılı Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki Haziran 2011 ibaresi Kasım 2011 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesi birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan geliştirme amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan iller tablosunun kıl keçisi satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Kıl Keçisi

Burdur, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Muğla, Antalya,  Isparta, Aydın, Denizli, Konya, Karaman, Hatay, Bingöl, Bitlis, İzmir, Kahramanmaraş, Amasya, Tokat

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümleri 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/5/2011

27926