3 Kasım 2011 Tarihli ve 28104 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2011/2346     Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Güvenlik Kuvveti Bakanlığı Arasında Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/2344      Karabük İlinde Bulunan Bazı Alanların Soğuksu-Yeşil Mahalle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği

—  İller Bankası Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  İller Bankası Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Nevşehir Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Firma Dosyası Takip Sistemi) (Seri No: 1)

—  Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2011 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2011/2)

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de 661, 662, 663, 664, 665 ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de Sağlık Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumuna ait Tebliğler yayımlanmıştır.