3 Kasım 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28104

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    2 Kasım 2011

  B.02.0.PPG.0.12-305-10742

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 31/10/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10627 sayılı yazımız.

                         b) 31/10/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-291-712 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti ve Fransa’ya gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın yurt dışına çıkacak olması sebebiyle, 2 Kasım 2011 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                      Bülent ARINÇ

                                                                                                                                                        Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          2 Kasım 2011

      B.01.0.KKB.01-06-295-722

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 31/10/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10627 sayılı yazınız.

                         b) 31/10/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-291-712 sayılı yazımız.

                         c) 2/11/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10742 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti ve Fransa’ya gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın yurt dışına çıkacağı ilgi (c) yazıdan anlaşıldığından, 2 Kasım 2011 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI