3 Kasım 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28104

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    2 Kasım 2011

  B.02.0.PPG.0.12-305-10741

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 2 Kasım 2011 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                      Bülent ARINÇ

                                                                                                                                                        Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          2 Kasım 2011

      B.01.0.KKB.01-06-294-721

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/11/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10741 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Kasım 2011 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI