2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28103

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    1 Kasım 2011

  B.02.0.PPG.0.12-305-10666

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Türkiye-Belarus 7. Dönem KEK Toplantısı, Türkiye-Belarus 3. Dönem Turizm Karma Komisyonu Toplantısı ve Türkiye-Belarus DEİK İş Konseyi Toplantısına katılmak üzere; 2 Kasım 2011 tarihinde Belarus Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          1 Kasım 2011

      B.01.0.KKB.01-06-293-720

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 1/11/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10666 sayılı yazınız.

             Türkiye-Belarus 7. Dönem KEK Toplantısı, Türkiye-Belarus 3. Dönem Turizm Karma Komisyonu Toplantısı ve Türkiye-Belarus DEİK İş Konseyi Toplantısına katılmak üzere, 2 Kasım 2011 tarihinde Belarus Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI