2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28103

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    1 Kasım 2011

  B.02.0.PPG.0.12-305-10665

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 2 Kasım 2011 tarihinde Libya’ya gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          1 Kasım 2011

      B.01.0.KKB.01-06-292-719

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 1/11/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10665 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Kasım 2011 tarihinde Libya’ya gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI