2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28103

BAKAN ATANMASINA DAİR İŞLEM

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    1 Kasım 2011

B.02.0.PPG.0.12-300-02/10700

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 6/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-01/7009 sayılı yazımız.

                         b) 6/7/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08-3-503 sayılı yazınız.

             Ulaştırma Bakanlığına atanması ilgi yazılar ile uygun görülen İzmir Milletvekili Binali YILDIRIM’ın, anılan Bakanlığın adında ve teşkilat yapısında değişiklik yapılması nedeniyle; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına atanmasını, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109’uncu maddesi uyarınca takdir ve tensiplerinize saygı ile arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          2 Kasım 2011

      B.01.0.KKB.01-08/C-2-716

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    (a) 6/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-01/7009 sayılı yazınız.

                         (b) 6/7/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08-3-503 sayılı yazımız.

                         (c) 1/11/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/10700 sayılı yazınız.

             Ulaştırma Bakanlığına atanması ilgi (b) yazımız ile uygun görülen İzmir Milletvekili Binali YILDIRIM, anılan Bakanlığın adında ve teşkilat yapısında değişiklik yapılması nedeniyle; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi gereğince atanmıştır.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI