31 Ekim 2011 Tarihli ve 28101 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği

—  Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği

—  Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

—  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mevlana Üniversitesi Satın Alma Yönetmeliği

—  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

—  Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de, 2012 Yılı Programı yayımlanmıştır.