31 Ekim 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28101

YNETMELK

Dou niversitesinden:

DOU NVERSTES NGLZCE HAZIRLIK SINIFI ETM VE RETM
Y
NETMELNDE DEKLK YAPILMASINA
DA
R YNETMELK

MADDE 1 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dou niversitesi ngilizce Hazrlk Snf Eitim ve retim Ynetmeliinin ad Dou niversitesi ngilizce Hazrlk Snf Eitim-retim ve Snav Ynetmelii olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 17 (1) niversite Ynetim Kurulu karar ile;

a) Kendi istei ile kaydn sildirmek isteyen rencilerin,

b) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre niversiteden karma cezas alan rencilerin,

c) Salk raporu ile belgelenen salk sorunlar nedeniyle renimine devam edemeyecei anlalan rencilerin

niversite ile iliii kesilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 18 (1) Hazrlk Snf azami renim sresi sonunda baarl olamayan rencilere DYES II snav haklar verilir. DYES II snavnda veya edeerlii kabul edilmi ulusal veya uluslararas snavlarda baarl olduklarn belgeleyenler nlisans/lisans renimlerine balarlar.

(2) Hazrlk snfnda ngrlen azami renim sresi iinde baarl olamayan rencilerin kullanacaklar ek sreler, 2547 sayl Kanunda ngrlen nlisans/lisans program iin belirlenen azami renim sresinden saylr.

(3) renciler bu maddede belirtilen ek snav haklarn, snav tarihinden en az bir hafta nce yazl olarak bavurmak ve snav iin tespit edilen creti yatrmak suretiyle kullanabilirler.

(4) renciler bu maddede belirtilen ek snav haklarn kullandklar sre iinde rencilik haklarndan yararlanamazlar.

MADDE 4 Ayn Ynetmelie aadaki geici 2 nci madde eklenmitir.

niversite ile iliii kesilenlerin snav haklar

GEC MADDE 2 (1) Derslere devam ykmllklerini yerine getirdikleri halde iki yl sonunda baarl olamadklar iin niversite ile iliii kesilen Hazrlk Snf rencileri, 13/2/2011 tarihinden nce 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi ile verilen snav haklarn 2012-2013 eitim-retim yl sonuna kadar kullanabilirler.

(2) renciler bu haklarn, snav tarihinden en az bir hafta nce yazl olarak bavurmak ve snav iin tespit edilen creti yatrmak suretiyle kullanr.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Dou niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/8/2011

28038